Навіны

Навіны за 24 траўня 2019

За чорным хлебам

Мі­ну­лы ты­дзень прай­шоў мне на па­да­рож­жах з да­во­лі вя­лі­кай коль­кас­цю кі­ла­мет­раў. Спа­чат­ку апы­нуў­ся…

24.05.2019

Відэа

праваабарончыя сайты