Навіны

Навіны за 19 ліпеня 2018

Мяжа вечнага чакання

Ча­кан­не і па­да­рож­жа спле­це­ныя з са­бою не­раз­рыў­на. Пер­ша­па­чат­ко­ва ча­ка­ем, каб ва ўлас­ці­вы мо­мант…

19.07.2018

Іншыя навіны

Відэа

праваабарончыя сайты